smjestaj.hr

Smještaj.hr hrvatski je portal koji korisnicima ima zadaću pojednostavniti pronalazak idealnog smještaja za njihov odmor. Prvi je portal u Hrvatskoj koji ne uzima nikakvu proviziju za goste, već goste spaja direktno s ponuditeljem smještaja. Smještaj.hr osnovan je 2015. godine, a sjedište portala nalazi se u Postirama na otoku Braču.